آدرس پستی:

تهران، خیابان بهشتی خیابان مفتح شمالی بین دوم و چهارم شماره ۳۶۰ واحد ۷
کدپستی: ۱۵۸۷۹۹۶۷۱۷

ایمیل:

yekemehrshop@gmail.com

تلفن تماس:

۸۸۹۵۶۶۵۰ -۰۲۱